TIN TỨC VIETSING - Phòng khám đa khoa quốc tế VietSing http://vietsingclinic.com.vn/TIN-TUC-VIETSING-s74.html 2018/04/20 vi-vn (c)nhipsonghanoi.vn/ 60 info@vietsingclinic.com.vn THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 http://vietsingclinic.com.vn/THONG-BAO-LICH-NGHI-TET-NGUYEN-DAN-2018-a686.html 02/09/2018 07:46 THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2018 http://vietsingclinic.com.vn/THONG-BAO-LICH-LAM-VIEC-DIP-TET-DUONG-LICH-2018-a666.html 12/29/2017 00:40 KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 TẠI PHÒNG KHÁM VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/KY-NIEM-NGAY-PHU-NU-VIET-NAM-2010-TAI-PHONG-KHAM-VIETSING-a652.html 11/06/2017 08:22 Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Phường Cửa Nam http://vietsingclinic.com.vn/Cong-tac-cham-soc-suc-khoe-cho-nguoi-cao-tuoi-tai-Phuong-Cua-Nam-a650.html 10/03/2017 11:30 THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC DỊP LỄ 2/9 http://vietsingclinic.com.vn/THONG-BAO-LICH-LAM-VIEC-DIP-LE-29-a644.html 08/31/2017 10:25 CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/CONG-TAC-PHONG-CHAY-CHUA-CHAY-TAI-PHONG-KHAM-DA-KHOA-QUOC-TE-VIETSING-a642.html 08/10/2017 13:48 Khám sức khỏe cho hội người cao tuổi phường Trần Hưng Đạo http://vietsingclinic.com.vn/Kham-suc-khoe-cho-hoi-nguoi-cao-tuoi-phuong-Tran-Hung-Dao-a597.html 09/20/2016 13:52 Voluson E8 - Chiếc máy siêu âm 4D có tính năng vượt trội đã được lắp đặt tại VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/Voluson-E8-Chiec-may-sieu-am-4D-co-tinh-nang-vuot-troi-da-duoc-lap-dat-tai-VIETSING-a584.html 04/22/2016 16:13 Thông báo Phòng khám vẫn làm việc bình thường ngày lễ 30/4 - 1/5/2017 http://vietsingclinic.com.vn/Thong-bao-Phong-kham-van-lam-viec-binh-thuong-ngay-le-304-152017-a583.html 04/12/2017 14:36 VIETSING tham gia buổi học chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 http://vietsingclinic.com.vn/VIETSING-tham-gia-buoi-hoc-chuyen-doi-ISO-90012008-sang-ISO-90012015-a574.html 03/16/2016 15:12 Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2016 http://vietsingclinic.com.vn/Thong-bao-nghi-Tet-Nguyen-Dan-2016-a564.html 01/20/2016 09:37 Phòng Khám VIETSING vinh dự được vinh danh "Nhà công thương Việt Nam xuất sắc 2015" http://vietsingclinic.com.vn/Phong-Kham-VIETSING-vinh-du-duoc-vinh-danh-34Nha-cong-thuong-Viet-Nam-xuat-sac-201534-a554.html 10/05/2015 15:19