TIN TỨC VIETSING - Phòng khám đa khoa quốc tế VietSing http://vietsingclinic.com.vn/TIN-TUC-VIETSING-s74.html 2019/05/21 vi-vn (c)nhipsonghanoi.vn/ 60 info@vietsingclinic.com.vn Chương trình ưu đãi " GIỜ VÀNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE" http://vietsingclinic.com.vn/Chuong-trinh-uu-dai-34-GIO-VANG-CHAM-SOC-SUC-KHOE34-a696.html 05/22/2018 10:59 HỘI THẢO “TRIỆU CHỨNG, NGUYÊN NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH http://vietsingclinic.com.vn/HOI-THAO-TRIEU-CHUNG44-NGUYEN-NHAN-VA-PHUONG-PHAP-DIEU-TRI-BENH-a694.html 05/18/2018 15:28 HỘI THẢO “TRIỆU CHỨNG, NGUYÊN NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH CAO HUYẾT ÁP” http://vietsingclinic.com.vn/HOI-THAO-TRIEU-CHUNG44-NGUYEN-NHAN-VA-PHUONG-PHAP-DIEU-TRI-BENH-CAO-HUYET-AP-a691.html 05/14/2018 10:06 THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 http://vietsingclinic.com.vn/THONG-BAO-LICH-NGHI-TET-NGUYEN-DAN-2018-a686.html 02/09/2018 07:46 KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 TẠI PHÒNG KHÁM VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/KY-NIEM-NGAY-PHU-NU-VIET-NAM-2010-TAI-PHONG-KHAM-VIETSING-a652.html 11/06/2017 08:22 Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Phường Cửa Nam http://vietsingclinic.com.vn/Cong-tac-cham-soc-suc-khoe-cho-nguoi-cao-tuoi-tai-Phuong-Cua-Nam-a650.html 10/03/2017 11:30 THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC DỊP LỄ 2/9 http://vietsingclinic.com.vn/THONG-BAO-LICH-LAM-VIEC-DIP-LE-29-a644.html 08/31/2017 10:25 CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/CONG-TAC-PHONG-CHAY-CHUA-CHAY-TAI-PHONG-KHAM-DA-KHOA-QUOC-TE-VIETSING-a642.html 08/10/2017 13:48 Khám sức khỏe cho hội người cao tuổi phường Trần Hưng Đạo http://vietsingclinic.com.vn/Kham-suc-khoe-cho-hoi-nguoi-cao-tuoi-phuong-Tran-Hung-Dao-a597.html 09/20/2016 13:52 Voluson E8 - Chiếc máy siêu âm 4D có tính năng vượt trội đã được lắp đặt tại VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/Voluson-E8-Chiec-may-sieu-am-4D-co-tinh-nang-vuot-troi-da-duoc-lap-dat-tai-VIETSING-a584.html 04/22/2016 16:13 VIETSING tham gia buổi học chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 http://vietsingclinic.com.vn/VIETSING-tham-gia-buoi-hoc-chuyen-doi-ISO-90012008-sang-ISO-90012015-a574.html 03/16/2016 15:12 Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2016 http://vietsingclinic.com.vn/Thong-bao-nghi-Tet-Nguyen-Dan-2016-a564.html 01/20/2016 09:37