Tầm nhìn và sứ mệnh

23/03/2014 10:50 - 5390 lượt xem
Trở thành chuỗi Bệnh viện - Khách sạn hàng đầu tại Việt Nam mang thương hiệu VietSing - Một thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện và hoàn hảo, dẫn đầu về chất lượng chuyên môn, có hệ thống trang thiết bị, cơ sở hạ tầng sánh ngang với các bệnh viện trong khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn:

Trở thành chuỗi Bệnh viện - Khách sạn hàng đầu tại Việt Nam mang thương hiệu VietSing - Một thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện và hoàn hảo, dẫn đầu về chất lượng chuyên môn, có hệ thống trang thiết bị, cơ sở hạ tầng sánh ngang với các bệnh viện trong khu vực và quốc tế.

Sứ mệnh:

Mang lại sự lựa chọn hoàn hảo về chăm sóc sức khỏe!

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN LIÊN QUAN:
Bản quyền thuộc Phòng khám Đa khoa Quốc tế VietSing