TUYỂN DỤNG - Phòng khám đa khoa quốc tế VietSing http://vietsingclinic.com.vn/TUYEN-DUNG-s77.html 2018/09/25 vi-vn (c)nhipsonghanoi.vn/ 60 info@vietsingclinic.com.vn Tuyển dụng NAM KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-dung-NAM-KY-THUAT-VIEN-XET-NGHIEM-a654.html 12/06/2017 10:05 Tuyển dụng NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-dung-NHAN-VIEN-CHAM-SOC-KHACH-HANG-a653.html 11/07/2017 11:20 Tuyển dụng ĐIỀU DƯỠNG http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-dung-DIEU-DUONG-a651.html 10/28/2017 10:44 Tuyển dụng KẾ TOÁN TỔNG HỢP http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-dung-KE-TOAN-TONG-HOP-a649.html 09/29/2017 16:25 Tuyển dụng KẾ TOÁN DOANH THU http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-dung-KE-TOAN-DOANH-THU-a648.html 09/29/2017 15:26 Tuyển dụng Dược sỹ tại TP.Hồ Chí Minh http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-dung-Duoc-sy-tai-TPHo-Chi-Minh-a641.html 07/31/2017 16:31 Tuyển nhân viên Marketing http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-nhan-vien-Marketing-a598.html 10/28/2016 15:36 Tuyển trợ lý tổng giám đốc Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Hành chính
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Số lượng cần tuyển: 01
]]>
http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-tro-ly-tong-giam-doc-a576.html 01/23/2017 16:13
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH http://vietsingclinic.com.vn/TUYEN-NHAN-VIEN-KINH-DOANH-a570.html 03/26/2018 15:34 Tuyển nhân viên y tá Phụ trách trực tiếp: Y tá trưởng]]> http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-nhan-vien-y-ta-a553.html 09/20/2015 09:21 Tuyển lễ tân Cấp quản lý trực tiếp: Cán bộ quản lý Hành chính – Văn phòng.]]> http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-le-tan-a419.html 10/28/2016 09:25 TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ http://vietsingclinic.com.vn/TUYEN-NHAN-VIEN-THIET-KE-a223.html 09/26/2014 09:05