TIN TỨC VIETSING - Phòng khám đa khoa quốc tế VietSing http://vietsingclinic.com.vn/TIN-TUC-VIETSING-s74.html 2023/03/21 vi-vn (c)nhipsonghanoi.vn/ 60 info@vietsingclinic.com.vn Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Phường Cửa Nam http://vietsingclinic.com.vn/Cong-tac-cham-soc-suc-khoe-cho-nguoi-cao-tuoi-tai-Phuong-Cua-Nam-a650.html 10/03/2017 11:30 THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC DỊP LỄ 2/9 http://vietsingclinic.com.vn/THONG-BAO-LICH-LAM-VIEC-DIP-LE-29-a644.html 08/31/2017 10:25 CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/CONG-TAC-PHONG-CHAY-CHUA-CHAY-TAI-PHONG-KHAM-DA-KHOA-QUOC-TE-VIETSING-a642.html 08/10/2017 13:48 VIETSING tham gia buổi học chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 http://vietsingclinic.com.vn/VIETSING-tham-gia-buoi-hoc-chuyen-doi-ISO-90012008-sang-ISO-90012015-a574.html 03/16/2016 15:12 Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2016 http://vietsingclinic.com.vn/Thong-bao-nghi-Tet-Nguyen-Dan-2016-a564.html 01/20/2016 09:37 Phòng Khám VIETSING vinh dự được vinh danh "Nhà công thương Việt Nam xuất sắc 2015" http://vietsingclinic.com.vn/Phong-Kham-VIETSING-vinh-du-duoc-vinh-danh-34Nha-cong-thuong-Viet-Nam-xuat-sac-201534-a554.html 10/05/2015 15:19 Đồng hành cùng Vietnam Star Auto chăm sóc sức khỏe khách hàng http://vietsingclinic.com.vn/Dong-hanh-cung-Vietnam-Star-Auto-cham-soc-suc-khoe-khach-hang-a529.html 06/18/2015 15:06 HÀNH TRÌNH THIỆN NGUYỆN HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO http://vietsingclinic.com.vn/HANH-TRINH-THIEN-NGUYEN-HUONG-VE-BIEN-DAO-a505.html 05/05/2015 08:45 VIETSING VINH DỰ ĐẠT CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ RIQAS http://vietsingclinic.com.vn/VIETSING-VINH-DU-DAT-CHUNG-NHAN-QUOC-TE-RIQAS-a504.html 04/17/2015 10:04 Khóa học “Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp” http://vietsingclinic.com.vn/Khoa-hoc-Ky-nang-giao-tiep-va-dich-vu-khach-hang-chuyen-nghiep-a502.html 04/10/2015 08:22 GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT BẰNG VĂN HÓA CÔNG TY http://vietsingclinic.com.vn/GIAI-QUYET-XUNG-DOT-BANG-VAN-HOA-CONG-TY-a501.html 04/09/2015 10:46 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 http://vietsingclinic.com.vn/Chuc-mung-ngay-quoc-te-phu-nu-83-a498.html 03/06/2015 13:42