TIN TỨC VIETSING - Phòng khám đa khoa quốc tế VietSing http://vietsingclinic.com.vn/TIN-TUC-VIETSING-s74.html 2017/11/23 vi-vn (c)nhipsonghanoi.vn/ 60 info@vietsingclinic.com.vn KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 TẠI PHÒNG KHÁM VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/KY-NIEM-NGAY-PHU-NU-VIET-NAM-2010-TAI-PHONG-KHAM-VIETSING-a652.html 11/06/2017 08:22 Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Phường Cửa Nam http://vietsingclinic.com.vn/Cong-tac-cham-soc-suc-khoe-cho-nguoi-cao-tuoi-tai-Phuong-Cua-Nam-a650.html 10/03/2017 11:30 ƯU ĐÃI THÁNG 09/2017 http://vietsingclinic.com.vn/UU-DAI-THANG-092017-a646.html 09/20/2017 16:01 THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC DỊP LỄ 2/9 http://vietsingclinic.com.vn/THONG-BAO-LICH-LAM-VIEC-DIP-LE-29-a644.html 08/31/2017 10:25 Chương trình khuyến mãi lớn nhân ngày tựu trường “BACK TO SCHOOL – CÙNG BÉ ĐẾN TRƯỜNG” http://vietsingclinic.com.vn/Chuong-trinh-khuyen-mai-lon-nhan-ngay-tuu-truong-BACK-TO-SCHOOL--CUNG-BE-DEN-TRUONG-a643.html 08/23/2017 14:43 CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/CONG-TAC-PHONG-CHAY-CHUA-CHAY-TAI-PHONG-KHAM-DA-KHOA-QUOC-TE-VIETSING-a642.html 08/10/2017 13:48 Khám sức khỏe cho hội người cao tuổi phường Trần Hưng Đạo http://vietsingclinic.com.vn/Kham-suc-khoe-cho-hoi-nguoi-cao-tuoi-phuong-Tran-Hung-Dao-a597.html 09/20/2016 13:52 Khuyến mại đặc biệt dành riêng cho hội viên Vinaphone http://vietsingclinic.com.vn/Khuyen-mai-dac-biet-danh-rieng-cho-hoi-vien-Vinaphone-a586.html 06/14/2016 15:01 Voluson E8 - Chiếc máy siêu âm 4D có tính năng vượt trội đã được lắp đặt tại VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/Voluson-E8-Chiec-may-sieu-am-4D-co-tinh-nang-vuot-troi-da-duoc-lap-dat-tai-VIETSING-a584.html 04/22/2016 16:13 Thông báo Phòng khám vẫn làm việc bình thường ngày lễ 30/4 - 1/5/2017 http://vietsingclinic.com.vn/Thong-bao-Phong-kham-van-lam-viec-binh-thuong-ngay-le-304-152017-a583.html 04/12/2017 14:36 VIETSING tham gia buổi học chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 http://vietsingclinic.com.vn/VIETSING-tham-gia-buoi-hoc-chuyen-doi-ISO-90012008-sang-ISO-90012015-a574.html 03/16/2016 15:12 ƯU ĐÃI GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT ĐẦU XUÂN BÍNH THÂN http://vietsingclinic.com.vn/UU-DAI-GOI-KHAM-SUC-KHOE-TONG-QUAT-DAU-XUAN-BINH-THAN-a568.html 02/16/2016 10:22