TUYỂN DỤNG - Phòng khám đa khoa quốc tế VietSing http://vietsingclinic.com.vn/TUYEN-DUNG-s77.html 2023/03/21 vi-vn (c)nhipsonghanoi.vn/ 60 info@vietsingclinic.com.vn Tuyển dụng NAM KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-dung-NAM-KY-THUAT-VIEN-XET-NGHIEM-a654.html 12/06/2017 10:05 Tuyển dụng ĐIỀU DƯỠNG http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-dung-DIEU-DUONG-a651.html 10/28/2017 10:44 Tuyển dụng KẾ TOÁN TỔNG HỢP http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-dung-KE-TOAN-TONG-HOP-a649.html 09/29/2017 16:25 Tuyển dụng KẾ TOÁN DOANH THU http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-dung-KE-TOAN-DOANH-THU-a648.html 09/29/2017 15:26 Tuyển dụng Dược sỹ tại TP.Hồ Chí Minh http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-dung-Duoc-sy-tai-TPHo-Chi-Minh-a641.html 07/31/2017 16:31 Tuyển trợ lý tổng giám đốc Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Hành chính
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Số lượng cần tuyển: 01
]]>
http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-tro-ly-tong-giam-doc-a576.html 01/23/2017 16:13
Tuyển nhân viên y tá Phụ trách trực tiếp: Y tá trưởng]]> http://vietsingclinic.com.vn/Tuyen-nhan-vien-y-ta-a553.html 09/20/2015 09:21 TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ http://vietsingclinic.com.vn/TUYEN-NHAN-VIEN-THIET-KE-a223.html 09/26/2014 09:05 Kế toán tổng hợp (General Accountant) http://vietsingclinic.com.vn/Ke-toan-tong-hop-General-Accountant-a110.html 04/18/2017 11:15