Phát hiện ung thư sớm - Phòng khám đa khoa quốc tế VietSing http://vietsingclinic.com.vn/Phat-hien-ung-thu-som-c24.html 2019/03/21 vi-vn (c)nhipsonghanoi.vn/ 60 info@vietsingclinic.com.vn 5 Bước làm thủ tục hành chính khi chụp PET/CT tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức http://vietsingclinic.com.vn/5-Buoc-lam-thu-tuc-hanh-chinh-khi-chup-PETCT-tai-benh-vien-Huu-Nghi-Viet-Duc-a562.html 07/01/2017 00:00 Chụp X-Quang kỹ thuật số http://vietsingclinic.com.vn/Chup-X-Quang-ky-thuat-so-a86.html 03/24/2014 16:46 Siêu âm 4D http://vietsingclinic.com.vn/Sieu-am-4D-a37.html 03/24/2014 10:50 PET/CT http://vietsingclinic.com.vn/PETCT-a35.html 12/29/2017 10:46 PET/CT là gì ? http://vietsingclinic.com.vn/PETCT-la-gi--a26.html 12/29/2017 10:14 Ứng dụng của PET/CT http://vietsingclinic.com.vn/Ung-dung-cua-PETCT-a25.html 03/24/2014 10:09 Tìm hiểu về quá trình chụp PET/CT http://vietsingclinic.com.vn/Tim-hieu-ve-qua-trinh-chup-PETCT-a24.html 03/24/2014 09:59