PET/CT là gì ?

29/12/2017 10:14 - 4752 lượt xem
PET (Positron Emission Tomography – ghi hình cắt lớp positron) cung cấp thông tin về chức năng của các cơ quan trong cơ thể
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN LIÊN QUAN:

Giới thiệu Vietsing

Bản quyền thuộc Phòng khám Đa khoa Quốc tế VietSing