TIN TỨC SỰ KIỆN - Phòng khám đa khoa quốc tế VietSing http://vietsingclinic.com.vn/TIN-TUC-SU-KIEN-s72.html 2019/05/21 vi-vn (c)nhipsonghanoi.vn/ 60 info@vietsingclinic.com.vn Nhận ngay Voucher Spa cao cấp khi đến khám tại VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/Nhan-ngay-Voucher-Spa-cao-cap-khi-den-kham-tai-VIETSING-a528.html 06/18/2015 14:36 Khám 3 triệu tặng 1 triệu http://vietsingclinic.com.vn/Kham-3-trieu-tang-1-trieu-a527.html 06/18/2015 14:22 CBNV VIETSING THAM GIA LỚP TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PCCC http://vietsingclinic.com.vn/CBNV-VIETSING-THAM-GIA-LOP-TUYEN-TRUYEN-CONG-TAC-PCCC-a142.html 06/28/2014 08:50 VIETSING ĐỒNG HÀNH CUNG CÁC ĐỐI TÁC LỚN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN VIÊN http://vietsingclinic.com.vn/VIETSING-DONG-HANH-CUNG-CAC-DOI-TAC-LON-CHAM-SOC-SUC-KHOE-NHAN-VIEN-a141.html 06/27/2014 11:54 CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỘI VIÊN KẾT NỐI DÀI LÂU CỦA MOBIFONE http://vietsingclinic.com.vn/CHUONG-TRINH-UU-DAI-DANH-CHO-HOI-VIEN-KET-NOI-DAI-LAU-CUA-MOBIFONE-a95.html 04/19/2014 11:07