TIN TỨC SỰ KIỆN - Phòng khám đa khoa quốc tế VietSing http://vietsingclinic.com.vn/TIN-TUC-SU-KIEN-s72.html 2018/09/25 vi-vn (c)nhipsonghanoi.vn/ 60 info@vietsingclinic.com.vn Ưu đãi khi đăng ký gói khám "Tầm soát ung thư Gan" http://vietsingclinic.com.vn/Uu-dai-khi-dang-ky-goi-kham-34Tam-soat-ung-thu-Gan34-a596.html 08/05/2016 13:59 Gift voucher ưu đãi khách hàng (Đến hết 30/04/2017) http://vietsingclinic.com.vn/Gift-voucher-uu-dai-khach-hang-Den-het-30042017-a593.html 03/01/2017 15:59 Khuyến mại đặc biệt dành riêng cho hội viên Vinaphone http://vietsingclinic.com.vn/Khuyen-mai-dac-biet-danh-rieng-cho-hoi-vien-Vinaphone-a587.html 06/14/2016 15:20 Đoàn linh mục giáo phận Hưng Hóa (Sơn Tây) khám sức khỏe định kỳ http://vietsingclinic.com.vn/Doan-linh-muc-giao-phan-Hung-Hoa-Son-Tay-kham-suc-khoe-dinh-ky-a585.html 04/25/2016 16:09 Ưu đãi khám sức khỏe tổng quát đầu năm http://vietsingclinic.com.vn/Uu-dai-kham-suc-khoe-tong-quat-dau-nam-a567.html 02/16/2016 10:17 "LÌ XÌ ĐẦU XUÂN" http://vietsingclinic.com.vn/34LI-XI-DAU-XUAN34-a566.html 02/16/2016 10:16 Gói ưu đãi tầm soát tim mạch chỉ với 700.000 VNĐ http://vietsingclinic.com.vn/Goi-uu-dai-tam-soat-tim-mach-chi-voi-700000-VND-a557.html 11/02/2015 14:07 Ưu đãi dành riêng cho Khách hàng Mommy http://vietsingclinic.com.vn/Uu-dai-danh-rieng-cho-Khach-hang-Mommy-a546.html 08/04/2015 10:01 Nhận ngay Voucher Spa cao cấp khi đến khám tại VIETSING http://vietsingclinic.com.vn/Nhan-ngay-Voucher-Spa-cao-cap-khi-den-kham-tai-VIETSING-a528.html 06/18/2015 14:36 Khám 3 triệu tặng 1 triệu http://vietsingclinic.com.vn/Kham-3-trieu-tang-1-trieu-a527.html 06/18/2015 14:22 CBNV VIETSING THAM GIA LỚP TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PCCC http://vietsingclinic.com.vn/CBNV-VIETSING-THAM-GIA-LOP-TUYEN-TRUYEN-CONG-TAC-PCCC-a142.html 06/28/2014 08:50 VIETSING ĐỒNG HÀNH CUNG CÁC ĐỐI TÁC LỚN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN VIÊN http://vietsingclinic.com.vn/VIETSING-DONG-HANH-CUNG-CAC-DOI-TAC-LON-CHAM-SOC-SUC-KHOE-NHAN-VIEN-a141.html 06/27/2014 11:54